1,2,5-Trifluoro-3-phenylcyclohexanes

cis-1,2,5-Trifluoro-3-phenylcyclohexane

cis_1_2_5_trifluoro-3-phenylcyclohexane

cis-1,5-trans-2-Trifluoro-3-phenylcyclohexane

1_5trans2cis_trifluoro_3phenyl_cyclohexane